HomeFractie

Fractie

Adriaan van der Wulp
Adriaan van der Wulp Fractievoorzitter, Gemeenteraadslid adriaan.vanderwulp@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Financiƫn
Algemeen Bestuurlijke Zaken
(Gemeentelijk) vastgoed
Accommodatiebeleid
Openbare Orde en Veiligheid
Harmonisatie
Belastingen en subsidies

Marco Vis
Marco Vis Gemeenteraadslid, Vice-fractievoorzitter marco.vis@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Onderwijs
Sociaal Domein
WMO Jeugdzorg
Participatiewet
Armoedebeleid
Sport en Cultuur

Gerjan Neele
Gerjan Neele Gemeenteraadslid gerjan.neele@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Mobiliteit en verkeer
Economie en Detailhandel
Recreatie en Toerisme
Gebiedsmarketing
Duurzaamheid

Arie van der Linden
Arie van der Linden Gemeenteraadslid arie.vanderlinden@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening
Monumentenzorg
Archeologie
Omgevingswet
Wonen
Ontwikkelingen agro-sector
Ondernemers en Economie

Karel van der Linden
Karel van der Linden Gemeenteraadslid karel.vanderlinden@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Onderwijs
Sociaal Domein
WMO Jeugdzorg
Participatiewet
Armoedebeleid
Sport en Cultuur

Gert-Jan Janssens
Gert-Jan Janssens Gemeenteraadslid gert-jan.janssens@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke Ordening
Monumentenzorg
Archeologie
Omgevingswet en Wonen
Openbare ruimte en Begraafbeleid
(gemeentelijk) Vastgoed en accommodatiebeleid
Duurzaamheid

Arjan van Steenselen
Arjan van Steenselen Burgerlid arjan.vansteenselen@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Mobiliteit en Verkeer
Reacreatie en Toerisme
Gebiedsmarketing
Duurzaamheid en Milieu
Regionale Energie Strategie
(gemeentelijk) Vastgoed en Accommodatiebeleid

Nico van Stam
Nico van Stam Burgerlid nico.vanstam@gemeentehw.nl

Portefeuilles
Sociaal domein
Participatiewet
Openbare orde
Veiligheid
Harmonisatie
Belastingen en subsidies

Gerard den Boer
Gerard den Boer In memoriam (augustus 2019)